Ενδουαλοειδικές Ενέσεις

Οι ενδουαλοειδικές ενέσεις χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδος , του υγρού τύπου και για την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια! Στην ενδουαλοειδική ένεση , γίνεται απευθείας έγχυση φαρμάκου στην υαλοειδική κοιλότητα του οφθαλμού.

Γίνεται με τοπική αναισθησία με οφθαλμικές σταγόνες , έτσι οι περισσότεροι ασθενείς δεν αισθάνονται κάποιο πόνο. Μερικοί ασθενείς μπορεί να νιώσουν κάποια ενόχληση.
Χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στη θεραπεία της εκφύλισης της ωχράς κηλίδος , της υγρής μορφής, και στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Η νέα κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιείται είναι αντιαγγειογεννητικοί παράγοντες anti-VEGF . Με αυτές τις ουσίες γίνεται υποστροφή των νεοαγγείων και εμποδίζουν τη περαιτέρω ανεπιθύμητη αύξηση αυτών. Τα νεοαγγεία είναι παθολογικά αγγεία που παρατηρούνται και στην εκφύλιση ωχράς κηλίδος και στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Επιπλέον μελέτες και έρευνες , απέδειξαν ότι χρησιμοποιούνται και στις θρομβώσεις αμφιβληστροειδικής φλέβας , για τις όποιες έχουν πάρει και έγκριση από το FDA .