Πρεσβυωπία

Πρεσβυωπία   Τι είναι η πρεσβυωπία; Η πρεσβυωπία είναι η διαταραχή της προσαρμογής του ματιού και επομένως η αδυναμία να δει κοντά. Ο μηχανισμός της […]