Πρεσβυωπία

Πρεσβυωπία

 

Τι είναι η πρεσβυωπία;

Η πρεσβυωπία είναι η διαταραχή της προσαρμογής του ματιού και επομένως η αδυναμία να δει κοντά. Ο μηχανισμός της προσαρμογής, είναι πολύπλοκος. Αυτός ο μηχανισμός αφορά τη σύσπαση του ακτινωτού σώματος και οδηγεί σε χαλάρωση των ινών που «τεντώνουν» το φακό του ματιού που βρίσκεται μέσα στο μάτι μας. Έτσι, οι ίνες αυτές χαλαρώνουν και ο φακός παίρνει το φυσιολογικό σχήμα του, το οποίο είναι πιο σφαιρικό από ότι όταν κοιτάμε μακριά, άρα γίνεται πιο δυνατός και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να κοιτάζουμε κοντά. Τα πρώτα συμπτώματα της πρεσβυωπίας εμφανίζονται συνήθως μετά την ηλικία των 40 ετών ή και νωρίτερα αν υπάρχει υπερμετρωπία.
Είναι μια φυσιολογική διαδικασία που σχετίζεται με την ηλικία.

 

Ποια η αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας;

Η αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας κατά κύριο λόγο γίνεται με γυαλιά. Τα γυαλιά αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την κοντινή όραση. Τα γυαλιά μπορεί να είναι διπλοεστιακά, πολυεστιακά ή απλά για κοντινή όραση. Το πιο σωστό είναι στην αρχή οι βαθμοί των γυαλιών να είναι το ελάχιστο , έτσι ώστε να μην αδρανοποιείται ο ακτινωτός μυς .

Οι χειρουργικές θεραπείες για την πρεσβυωπία είναι επίσης διαθέσιμες για τους κατάλληλους υποψηφίους. Εάν υπάρχει καταρράκτης , ο ενδοφακός ο οποίος μπαίνει μέσα στο μάτι, μπορεί να είναι πολυεστιακός. Έτσι διορθώνεται και ο καταρράκτης και η πρεσβυωπία . Επίσης άλλος τρόπος αντιμετώπισης της είναι η εφαρμογή Laser στον κερατοειδή.