keratokonos

Θεραπεία κερατόκωνου

 

Οι αιτίες του κερατόκωνου ποιές είναι?

Η αιτία που προκαλεί κερατόκωνο παραμένει άγνωστη, αν και πιθανολογείται γενετική προδιάθεση, αφού το 10% των ανθρώπων με κερατόκωνο, έχουν και κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας τους με την πάθηση. Σε κάποιες περιπτώσεις η εμφάνιση κερατόκωνου σχετίζεται με τραυματισμό, εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα, μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, αμφιβληστροειδοπάθεια προωρότητας, σύνδρομο Down, σύνδρομο Ehlers-Danlos.

 

Ποια η θεραπεία του κερατόκωνου?

Η βελτίωση της όρασης ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας του κερατόκωνου, μπορεί να επιτευχθεί είτε με γυαλιά (στα αρχικά στάδια της νόσου), είτε με ειδικούς φακούς επαφής (ημίσκληρους ή μαλακούς). Επειδή αυτός ο τύπος φακών επαφής δεν είναι ελαστικός, επιφέρει μια λεία, ομαλή επιφάνεια. Ωστόσο, εξαιτίας του ακανόνιστου σχήματος του κερατοειδούς, αυτοί οι φακοί επαφής μπορεί να είναι πολύ δύσκολοι στην εφαρμογή. Αυτή η διαδικασία απαιτεί συχνά αρκετό χρόνο και πολύ υπομονή.

Δεν υπάρχει φαρμακευτική αντιμετώπιση στη θεραπεία κερατόκωνου.
Σε προχωρημένους κερατόκωνους ακόμα και οι φακοί επαφής δεν μπορούν να βελτιώσουν την όραση .

Οι διαθέσιμες επεμβατικές τεχνικές επιτυγχάνουν ,όχι τη θεραπεία κερατόκωνου, αλλά τη σταθεροποίηση του κερατόκωνου .Χρησιμοποιούνται όταν παρουσιάζεται προοδευτική εξέλιξη ή παραμορφώνεται αρκετά η όραση και δεν μπορεί να βελτιωθεί με γυαλιά ή φακούς επαφής. Είναι οι εξής :

Διασύνδεση κολλαγόνου (corneal cross linking).
Η δομική σταθερότητα του κερατοειδούς είναι υπεύθυνη για τις βιολογικές και μηχανικές του ιδιότητες. Στον κερατόκωνο, η ελλιπής σύνδεση των ινών κολλαγόνου μεταξύ τους, οδηγεί σε ένα μαλακό και ελαστικό κερατοειδή.
Με τη διασύνδεση κολλαγόνου (corneal cross linking) δημιουργούνται επιπλέον μοριακοί δεσμοί μεταξύ των ινών κολλαγόνου «σκληραίνοντας» τον κερατοειδή.

 

Ποιος είναι ο κατάλληλος υποψήφιος για διασύνδεση κολλαγόνου στον κερατόκωνο;

κερατοκωνος
Ασθενείς με κερατόκωνο που εξελίσσεται τοπογραφικά.
Ελάχιστο πάχος του κερατοειδούς από 400 μm.
Οι μέγιστες καμπυλότητες να είναι Καμία άλλη πάθηση του κερατοειδούς.
Οι ασθενείς να είναι ηλικίας άνω των 16 ετών.

 

Άλλες θεραπείες του κερατόκωνου περιλαμβάνουν :

Ενδοστρωματικοί δακτύλιοι– Eίναι μικροσκοπικά τοξοειδή πλαστικά ενθέματα που τοποθετούνται εσωτερικά στην περιφέρεια του κερατοειδούς και βοηθούν στο να επιπεδώσουν το σχήμα του, βελτιώνοντας την όραση.

Κερατοπλαστική (μεταμόσχευση κερατοειδούς).
Η μεταμόσχευση κερατοειδούς (κερατοπλαστική) θεωρείται μια από τις πιο συχνές και επιτυχείς επεμβάσεις μετα¬μό-σχευσης.
Κατά την επέμβαση, τμήμα του παθολογικού κερατοειδούς αντικαθίσταται από τμήμα υγιούς κερατοειδούς – δότη (το μόσχευμα προέρχεται από μια τράπεζα μοσχευμάτων οφθαλμού) με σκοπό την αντικατάσταση του πολύ ‘κυρτού’ κώνου.

1.Παραδοσιακή κερατοπλαστική για κερατόκωνο
Η μέχρι προ λίγων ετών καθιερωμένη τεχνική (penetrating keratoplasty, PKP) συνίστατο στην διαμπερή αφαίρεση (δηλαδή από την πρόσθια έως και την οπίσθια επιφάνεια) ενός κυκλικού τμήματος του κερατοειδούς με μηχανικό χειρισμό (χειρουργική λεπίδα).Γίνεται αντικατάστασή του με ένα κατάλληλα προετοιμασμένο μόσχευμα (επίσης με μηχανικό χειρισμό) και συρραφή του με ράμματα.
Μετεγχειρητικά προκαλείται ιατρογενής αστιγματισμός, ο οποίος όμως, μπορεί να διορθωθεί με επέμβαση laser σε δεύτερο χρόνο (τουλάχιστον 12 μήνες από την επέμβαση).

2.Σύγχρονη Κερατοπλαστική
Μια καινοτόμος τεχνολογία στις επεμβάσεις μεταμόσχευσης, είναι το υπερταχύ και υπερακριβές femtosecond laser με το οποίο καταργείται, ουσιαστικά, το νυστέρι.
Τα πλεονεκτήματα του femtosecond laser στην κερατοπλαστική είναι:
H εξαιρετικά ακριβής κοπή κερατοειδούς δότη (μοσχεύματος) και δέκτη.
Η σημαντική μείωση των αναγκαίων ραμμάτων (καλύτερη, ταχύτερη επούλωση).
Η εφαρμογή του σε στρωματική μεταμόσχευση κερατοειδούς.

Στρωματική Μεταμόσχευση Κερατοειδούς (deep anterior lamellar keratoplasty).
Στη μέθοδο αυτή επεμβαίνουμε με το femtosecond laser, με εξαιρετική ακρίβεια στο ανώτερο στρώμα του κερατοειδούς δότη. Στη συνέ¬χεια το μόσχευμα μερικού πάχους τοποθετείται πάνω στον κερατοειδή του ασθενή.

Αυτή η διεργασία μπορεί να συνδυαστεί με διασύνδεση κολλαγόνου, το οποίο εφαρμόζεται και στους δύο κερατοειδείς, με στόχο τη μέγιστη σταθεροποίησή τους.

Οι τεχνικές στρωματικής μεταμόσχευσης εφαρμόζονται στον κερατόκωνο όταν η ασθένεια δεν έχει επηρεάσει όλα τα στρώματα του κερατοειδούς και το ενδοθήλιο του ασθενή είναι σε εξαιρετικά υγιή κατάσταση.