μυωπία

Μυωπία

 
Μυωπία είναι η πιο συχνή διαθλαστική πάθηση του οφθαλμού, η οποία και αυξάνεται σε ποσοστό στο γενικό πληθυσμό τα τελευταία χρόνια. Στη μυωπία οι ακτίνες του φωτός εστιάζονται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, με συνέπεια την θολή όραση.

 

Πότε εμφανίζεται η μυωπία;

Συνήθως διαπιστώνεται στα παιδιά όταν είναι στη σχολική ηλικία μεταξύ 8 και 12 ετών. Κατά τη διάρκεια των εφηβικών ετών, όταν το σώμα αναπτύσσεται γρήγορα, η μυωπία μπορεί να αυξηθεί. Μεταξύ των ηλικιών 20 και 40 οι αλλαγές είναι συνήθως μικρές. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή. Πολλοί πιστεύουν ότι οφείλεται στην πολύωρη εργασία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες «κοντινές» ασχολίες, σε συνδυασμό με μια γενική προδιάθεση που μπορεί να υπάρχει.
Συνηθέστερα είναι κληρονομική και προκύπτει είτε γιατί το μάτι είναι μεγαλύτερο του κανονικού, είτε γιατί ο κερατοειδής έχει μεγαλύτερη καμπυλότητα και επομένως μεγαλύτερη διαθλαστική ικανότητα. Όταν όμως εμφανιστεί για πρώτη φορά σε μεγάλη ηλικία μπορεί να οφείλεται στο φακό που έχει γίνει πιο σφαιρικός (όπως για παράδειγμα στην αρχή καταρράκτη)
.

 
Καταρράκτης

Ποιά είναι τα συμπτώματα της μυωπίας;

Οι μύωπες δεν μπορούν να δουν μακριά, αλλά βλέπουν καλά κοντά. Όσο όμως μεγαλύτερη είναι η μυωπία τόσο ο μύωπας πλησιάζει πιο κοντά στα μάτια του τα αντικείμενα για να μπορέσει να τα δει με ευκρίνεια.
Αρκετές φορές οι μύωπες για να δουν καλά κοντά σφίγγουν τα μάτια τους.
Θεραπεία της μυωπίας
Η μυωπία διορθώνεται με γυαλιά, φακούς επαφής ή διαθλαστική επέμβαση (laser μυωπίας).
Τα γυαλιά είναι η πιο απλή διαδικασία για την διόρθωση της μυωπίας.
Οι φακοί επαφής είναι μια αρκετά εύχρηστη λύση σε εφήβους και σε ενήλικες που θέλουν να ξεφορτωθούν τα γυαλιά. Βέβαια χρειάζεται προσοχή για την σωστή χρήση τους ,για την αποφυγή δυσανεξίας στους φακούς, μολύνσεων και ξηροφθαλμίας .
Η διαθλαστική επέμβαση είναι μια μόνιμη λύση για την απαλλαγή από τα γυαλιά και τη χρήση φακών επαφής .
Η διαθλαστική επέμβαση μπορεί να είναι Laser επιφανειακή φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή, ένθεση ενδοφακού, εγχείρηση αφαίρεσης φακού.

 

Μερικές γενικές πληροφορίες για τη μυωπία.

Οι ασθενείς με μυωπία είναι πιο επιρρεπείς σε ρωγμή ,οπή και κατά συνέπεια σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς . Αυτό συμβαίνει λόγο του μεγαλύτερου αξονικού μήκος του οφθαλμού, οι χιτώνες του οφθαλμού είναι πιο λεπτοί, με συχνές παθολογικές αλλοιώσεις .
Για αυτό χρειάζεται και τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχο , ακόμα και επί απουσίας συμπτωμάτων, για την αναγνώριση και αντιμετώπιση αυτών των αλλοιώσεων
Επίσης οι άνθρωποι με υψηλή μυωπία έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος και καταρράκτη.