Υπερμετρωπία

Υπερμετρωπία

 

Η υπερμετρωπία είναι πολύ συχνή διαθλαστική ανωμαλία και συναντάται στο 25% του γενικού πληθυσμού. Παρουσιάζεται δυσκολία στην καθαρή εστίαση των αντικειμένων ειδικά αυτών που είναι σε μικρή απόσταση.
Οι ακτίνες του φωτός που έρχονται από ένα αντικείμενο, εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα θολή ή μειωμένη όραση τόσο για μακριά όσο και για κοντά .
Υπάρχει από την παιδική ηλικία συνήθως αλλά περνά απαρατήρητη, αν δεν είναι μεγάλη, γιατί οι μύες του ματιού προσαρμόζουν τη διάθλαση των ακτινών και διορθώνουν το σφάλμα. Υπάρχει μεγάλη η ικανότητα προσαρμογής. Καθώς όμως ο υπερμέτρωπας μεγαλώνει, η ικανότητα προσαρμογής μειώνεται και η υπερμετρωπία εκδηλώνεται.

 

Οι αιτίες της υπερμετρωπίας ;

Η υπερμετρωπία συνηθέστερα είναι κληρονομική και προκύπτει είτε γιατί το μάτι είναι μικρότερο του κανονικού, είτε γιατί ο κερατοειδής έχει μικρότερη καμπυλότητα , είναι πιο επίπεδος και επομένως με λιγότερη διαθλαστική ικανότητα.
Μπορεί να υπάρχει στην παιδική ηλικία, που όμως καθώς το παιδί μεγαλώνει και κατά συνέπεια και το μήκος του ματιού αυξάνεται, η υπερμετρωπία μειώνεται

 

Τα συμπτώματα της υπερμετρωπίας ;

Η μικρή μεγέθους υπερμετρωπία θα προκαλέσει συμπτώματα θολής όρασης για μακριά συνήθως μετά την ηλικία των 40 ετών, όταν δηλαδή η προσαρμογή θα είναι όλο και πιο δύσκολη και θα αρχίσει η πρεσβυωπία να εκδηλώνεται.
Σε υψηλή υπερμετρωπία , τότε η θόλωση στην όραση τόσο για μακριά, όσο και για κοντά μπορεί να εκδηλωθεί νωρίς. Όσο υψηλότερη είναι η υπερμετρωπία τόσο νωρίτερα θα εκδηλωθεί.
Άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι πονοκέφαλοι, κούραση οφθαλμών, ΄σφίξιμο΄των βλεφάρων κατά την κοντινή εργασία.
Επίσης σε υψηλή υπερμετρωπία το παιδί μπορεί να εκδηλώσει στραβισμό , στην προσπάθεια του για να εστιάσει σωστά.
Για τη σωστή διάγνωση της υπερμετρωπίας , χρειάζεται να γίνει παράλυση του μυϊκού τόνου της προσαρμογής με κολλύρια , η λεγόμενη κυκλοπληγία , όπου με αυτό τον τρόπο εμφανίζονται οι ολικοί βαθμοί της υπερμετρωπίας.

 

Ποια είναι η αντιμετώπιση της υπερμετρωπίας;

Γίνεται με γυαλιά , είναι η πιο απλή μέθοδος και η μοναδική για τα παιδιά , όπου παράλληλα με την υπερμετρωπία διορθώνεται και ο στραβισμός, όταν αυτός οφείλεται σε διαθλαστικό σφάλμα.
Με φακούς επαφής , όπου και εδώ πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη φροντίδα στη χρήση τους και στον καθαρισμό τους , προς αποφυγής επιπλοκών, μολύνσεων και δυσανεξία στους φακούς επαφής.
Η διαθλαστική χειρουργική λύση , το Laser υπερμετρωπίας , όπου γίνεται σμίλευση του περιφερικού κερατοειδούς , αλλαγή της καμπυλότητάς του και έτσι αλλαγή της διάθλασης. Σε υψηλές υπερμετρωπίες , επειδή υπάρχει κάποιο όριο , μέχρι το οποίο μπορεί να σμιλευθεί ο περιφερικός κερατοειδής ώστε να θεωρείται μηχανικώς σταθερός , άλλη λύση είναι η αφαίρεση του φυσιολογικού φακού και ένθεση ενδοφακού . Αυτή η μέθοδος είναι παρόμοια με την επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη.