Ραγοειδίτιδα

Ραγοειδίτιδα

Ραγοειδίτιδα   Ραγοειδίτιδα είναι η φλεγμονή του ραγοειδούς χιτώνα. Ο χιτώνας αυτός είναι γνωστός και σαν αγγειώδης χιτώνας λόγω της αγγειοβρίθειας του. Είναι το μεσαίο […]