Ενδουαλοειδικές ενέσεις

 Ενδουαλοειδικές Ενέσεις Χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδος , του υγρού τύπου και για την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια! Στην ενδουαλοειδική ένεση , γίνεται απευθείας […]