Ενδουαλοειδικές ενέσεις

 Ενδουαλοειδικές Ενέσεις Οι ενδουαλοειδικές ενέσεις χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδος , του υγρού τύπου και για την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια! Στην ενδουαλοειδική ένεση […]