Laser Μυωπίας! Ποια μέθοδος είναι πιο καλή? LASIK ή PRK ?

Laser Μυωπίας. Όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αποφασίζει να κάνει Laser στα μάτια του για να απαλλαγεί από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής. Το Laser είναι μια ασφαλής μέθοδος διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών, δηλαδή της μυωπίας , αστιγματισμού, υπερμετρωπίας , πρεσβυωπίας. Ουσιαστικά αλλάζουμε την καμπυλότητα του κερατοειδούς.Σε βάθος δυόμιση δεκαετιών οι τεχνικές έχουν εξελιχθεί και εξοπλιστεί με τα νεότερα μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογίας για το ακριβέστερο και ασφαλέστερο αποτέλεσμα.

Οι δύο μέθοδοι, LASIK και PRK έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, οι οποίες εξατομικεύονται για τον κάθε ασθενή. Για να διαπιστωθεί εάν είναι κάποιος κατάλληλος υποψήφιος για επέμβαση Laser και να επιλεγεί η σωστή μέθοδος , πρέπει πρώτα να γίνουν μια σειρά μετρήσεων και εξετάσεων. Η ενδελεχής εξέταση είναι απαραίτητη για τη χαρτογράφηση των οφθαλμών και τη διερεύνηση εάν υπάρχει κάποια παθολογία που μπορεί να κρίνει την έκβαση του Laser ή ακόμα και την απαγόρευσή του.

Κατά τη μέθοδο Lasik δημιουργείται ένας κρημνός στον κερατοειδή, ο οποίος πλέον γίνεται με Laser .Έτσι έχουμε περισσότερο έλεγχο, ακρίβεια και ασφάλεια (αυτό λέγεται Femto Lasik).Αμέσως μετά ανασηκώνεται αυτός ο κρημνός, σαν καπάκι και εφαρμόζεται το Εxcimer Laser για την αφαίρεση του επιθυμητού ποσού ιστού του κερατοειδούς. Σε λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώνεται η θεραπεία και επανατοποθετείται ο κρημνός στη θέση του, χωρίς ράμματα.

Εάν επιλεγεί η μέθοδος PRK , κανένα εργαλείο δεν ακουμπά το μάτι παρά μόνο αυτό που κρατά το μάτι ανοιχτό. Πλέον η εξέλιξη των Lasers και η βελτίωση του αλγορίθμου των Laser τελευταίας γενιάς για τις επιφανειακές διαθλαστικές επεμβάσεις οδήγησε στην μοναδική διαθλαστική επέμβαση Trans-PRK. Το επιθήλιο του κερατοειδούς αφαιρείται με το Laser και αμέσως μετά εφαρμόζεται για την αφαίρεση του ιστού και την σμίλευση του κερατοειδούς. Η μέθοδος αυτή απαιτεί ελάχιστο χρόνο παραμονής στο χειρουργείο και εξοικονομεί περισσότερο κερατοειδικό ιστό.

Ποια τεχνική είναι καλύτερη?

Δεν υπάρχει καλύτερη και χειρότερη τεχνική. Τα αποτελέσματα είναι τελικά ισοδύναμα. Ο χειρουργός επιλέγει την τεχνική ανάλογα με το προφίλ του υποψήφιου και τις ανάγκες του αλλά κυρίως με τις παραμέτρους του ματιού του και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια του ασθενούς.
Γενικά, η LASIK έχει πιο γρήγορη αποκατάσταση της όρασης και μηδενικές ενοχλήσεις μετά την επέμβαση. Όμως η δημιουργία flap μπορεί να έχει κάποιους περιορισμούς. Εάν υπάρχει ένας πολύ λεπτός κερατοειδής ,τότε μπορεί να υπάρχει απαγόρευση στη χρήση της μεθόδου Lasik. Όπως επίσης και κατά την επέμβαση υπάρχουν και οι επιπλοκές που αναφέρονται στη δημιουργία του κρημνού, οι οποίες όμως ελαχιστοποιούνται με τη χρήση του femtoLasik, ενώ στην PRK δεν υπάρχουν αυτές.

Αντίθετα η PRK είναι λιγότερο χειρουργική τεχνική αλλά η αποκατάσταση της όρασης είναι πιο σταδιακή , ακόμα κ μερικές εβδομάδες μέχρι να φτάσει το τελικό αποτέλεσμα. Το επιθήλιο του κερατοειδούς χρειάζεται μερικές μέρες για την αναγέννηση του. Οι μετεγχειρητικές ενοχλήσεις διαρκούν 2-3 εικοσιτετράωρα. Έχει παρατηρηθεί ότι με τη μέθοδο TransPRK αυτές οι ενοχλήσεις όπως και η φωτοφοβία είναι λιγότερες.

Οι προεχγειρητικές εξετάσεις και μετρήσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής. Για παράδειγμα, το πάχος του κερατοειδούς είναι ένα βασικό κριτήριο. Τοπογραφικοί χάρτες με δυσαναλογίες μπορεί να αποτελέσουν κριτήριο για να γίνει η Τrans-PRK και όχι LASIK. Κάποια παθολογία ή αλλοιώσεις στον αμφιβληστροειδή (τον νεύρινο χιτώνα του οφθαλμού) μπορούν να μας οδηγήσουν προς τη μέθοδο TransPRK.
Νεότερη μέθοδος είναι η SMILE, κατά την οποία μέσω του Femtolaser δημιουργείται ένας κεντρικός φακοειδής μηνίσκος, ο οποίος αφαιρείται με μια λαβίδα. Δεν δημιουργείται κρημνός .Χρησιμοποιείται μόνο στη μυωπία
Η τελική επιλογή της μεθόδου συζητείται πάντα με τον υποψήφιο και επιλέγεται από το οφθαλμίατρο.

Laser